ظرف توالت گربه مسقف دنیل با بیلچه دیون

(دیدگاه کاربر 2)

Original price was: ۵۵۰,۰۰۰ تومان.Current price is: ۵۱۹,۰۰۰ تومان.

خرید توالت گربه و ظرف مناسب خاک گربه یکی از مهمترین فاکتورها در نگهداری و مراقبت از گربه هاست. از طرفی هم، گربه حیوانات آموزش پذیری هستند که در صورت دسترسی به باکس توالت، خیلی سریع و راحت، نحوه استفاده از آن را یادمی گیرند.

Report Abuse
ظرف خاک مسقف با بیلچه
ظرف توالت گربه مسقف دنیل با بیلچه دیون
Original price was: ۵۵۰,۰۰۰ تومان.Current price is: ۵۱۹,۰۰۰ تومان. گزینه ها را انتخاب کنید