مکمل‌های ویتامینه و معدنی اسب ورزشی ویان

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

– جهت جبران کمبودهای ویتامینی جیره‌های رایج
– بهبود رشد
– افزایش اشتها
– بهبود شرایط فیزیکی اسب‌های ورزشی با فعالیت متوسط و بالا
– ایجاد شرایط بهتر و زمان کوتاه‌تر بازسازی جسمانی پس از رقابت‌های سخت

این بسته شامل دو مکمل دو کیلویی می باشد.

موجود در انبار

Report Abuse
مکمل اسب ورزشی
مکمل‌های ویتامینه و معدنی اسب ورزشی ویان

موجود در انبار