خوراک اقتصادی مخصوص مادیان و کره کوئین | QUEEN

۵۹۵,۰۰۰ تومان

– خوراک اقتصادی مادیان و کره

– تامین نیازهای بدنی مادیان در اواخر آبستنی

– افزایش شیر تولیدی و به تناسب آن افزایش رشد کره

– جلوگیری از افت بدنی و لاغر شدن مادیان در طول دوره شیرآورری 

موجود در انبار

Report Abuse
خوراک اقتصادی مادیون و کره اسب کویین
خوراک اقتصادی مخصوص مادیان و کره کوئین | QUEEN

موجود در انبار