مکمل تقویتی اسب دایجستیو | Digestive

۵۷۰,۰۰۰ تومان

مکمل هضمی، تقویتی و سلامت دستگاه گوارش دایجستیو
دایجستیو نه تنها شامل پروبیوتیک اسب می‌باشد بلکه حاوی پریبیوتیک، آنزیم، توکسین بایندر، بافرها و اینولین نیز می‌باشد که با عصاره گیاهان دارویی غنی گردیده است، همه این موارد در کنار هم منجر به تضمین بهبود سیستم گوارش اسب، کاهش کولیک و افزایش بهره‌وری مواد خوراکی اسب می‌شود.

Report Abuse
فروش مکمل تقویتی دایجستیو | Digestive
مکمل تقویتی اسب دایجستیو | Digestive