مکمل تقویت استخوان اکوکالمین اسب | Equo Calmin

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

Equo Calmin (اکوکالمین) برای توسعه و تایید اسکلت در اسب جوان و کره اسب

با مصرف آن اطمینان حاصل می شود که مادیان برای تولید نسل می تواند نوزاد بیاورد

مطلوب سازی رشد

مطلوب سازی رشد استخوان

اکوکالمین مکمل رشد اسکلتی کره

و افزایش شیرواری مادیان در دوران آبستنی در ۲ ماه آخر آبستنی و پس از زایمان و تا از شیرگیری کره.

در انبار موجود نمی باشد

Report Abuse
فروش اکوکالمین اسب
مکمل تقویت استخوان اکوکالمین اسب | Equo Calmin

در انبار موجود نمی باشد