مکمل ریکاوری و تقویت سیستم تولید مثل هیل ایکس HealX

۹۰۰,۰۰۰ تومان

مکمل ریکاوری و تقویت سیستم تولید مثل هیل ایکس HealX

کاهش تنش‌ها و استرس‌های اسب مانند استرس ناشی از جابجایی طولانی، آسیب‌های فیزیکی، جراحی، زایمان، استرس ناشی از گرما یا سرمای بیش از حد، کاهش اثرات مخرب آسیب‌های فیزیکی، تقویت تخمدان در مادیان و اسپرم در سیلمی‌ها (بع دلیل غنی بودن از ویتامین E و سلنیوم، تسریع ریکاوری اسب بعد از تمرینات شدید یا درگیری با بیماری، افزایش کیفیت آغوز در مادیانهای تازه زا

Report Abuse
مکمل ریکاوری و تقویت سیستم تولید مثل هیل ایکس HealX