کنسانتره رشد کره اسب استار ایکس | ™StarX

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کنسانتره رشد کره اسب استار ایکس خوراک فوق متراکم بر پایه لبنیات، برای حداکثر رشد متناسب با پتانسیل ژنتیکی کره‌ها “ثبت شده در استرالیا” که برای اولین بار در منطقه خاورمیانه، ترکیه و شمال افریقا تولید شده است.

یک خوراک غنی و کامل برای کره‌های در حال رشد از سن ۲ هفته تا ۹ ماه، با مصرف استار ایکس کره نیاز به مصرف هیچ مکمل رشد یا خوراک دیگری (به غیر از یونجه نخواهد داشت) مناسب برای تمام کره‌های در حال رشد، در دوران شیرخواری و پس از آن، همچنین برای کره‌های یتیم و کره‌های با مادر کم شیر.

Report Abuse
فروش خوراک استارتر استار ایکس | ™StarX
کنسانتره رشد کره اسب استار ایکس | ™StarX