خوراک اسب های درگیر لامیناتیس، زخم معده و حساس به جو کول ایکس | ®CoolX

۸۳۵,۰۰۰ تومان

– خوراک تخصصی ویژه زخم معده و لامیناتیس، اسبهای نافرمان، عصبی و حساس به نشاسته
– بهترین خوراک برای اسب‌های نافرمان و عصبی
– ویژه اسب‌های درگیر با لامیناتیس و حساس به جو
– مناسب اسب‌های درگیر با کولیک و زخم معده
– با نشاسته کمتر از ۵%

موجود در انبار

Report Abuse
خوراک اسب درگیر با زخم معده
خوراک اسب های درگیر لامیناتیس، زخم معده و حساس به جو کول ایکس | ®CoolX

موجود در انبار