خوراک روزانه اسب‌های دارای فعالیت کم اکوفید آجیلی | Eco Feed

۵۵۰,۰۰۰ تومان

– مواد اولیه باکیفیت و مطمئن

– انبارداری و حمل و نقل راحت

– بالانس شده از نظر انرژی و پروتئین و تامین کننده نیازهای اساسی حیوان

– خوراک عمومی بالانس شده مناسب برای تمامی رده‌های سنی و تولیدی

– عدم نیاز به مخلوط کردن مواد با یکدیگر و پایین آمدن ضریب خطا و اشتباه

موجود در انبار

Report Abuse
خوراک روزانه اسب
خوراک روزانه اسب‌های دارای فعالیت کم اکوفید آجیلی | Eco Feed

موجود در انبار